تبلیغات
اخبار روز - رهبرمعظم انقلاب
جمعه 26 شهریور 1389

رهبرمعظم انقلاب

   نوشته شده توسط: مینا نوروزی    

مهمترین وظایف نخبگان حوزوی و دانشگاهی و افراد تأثیرگذار در جامعه، تقویت روحیه امید در مردم و پرهیز از دمیدن فضای بدبینی به مسئولان، هوشیاری و غافل نشدن از طراحی‌های دشمن، شناخت صحیح مسائل اصلی و فرعی، نادیده نگرفتن روحیه اعتماد به نفس ملی بالا و پیشرفتهای شگفت آور و فضای كار و تلاش كشور، و اقدام عملی و غیرشعاری برای ارتقای وحدت ملی و انسجام اسلامی است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری:
مهم‌ترین وظیفه‌نخبگان تقویت روحیه امید و پرهیز از دمیدن فضای بدبینی به مسئولان/ نباید به‌خاطر یك عملكرد، دولت و سایر قوا را بی‌اعتبار كرد

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان، با ارائه تحلیل جامع و دقیقی از شرایط بین المللی و داخلی نظام جمهوری اسلامی، استحكام و قدرت روزافزون جبهه اسلام و انقلاب اسلامی و ضعف، استیصال و دستپاچگی بیش از پیش جبهه نظام استكبار را از نكات برجسته بعد از گذشت سه دهه پرافتخار از نظام اسلامی برشمردند و تأكید كردند: مهمترین وظایف نخبگان حوزوی و دانشگاهی و افراد تأثیرگذار در جامعه، تقویت روحیه امید در مردم و پرهیز از دمیدن فضای بدبینی به مسئولان، هوشیاری و غافل نشدن از طراحی‌های دشمن، شناخت صحیح مسائل اصلی و فرعی، نادیده نگرفتن روحیه اعتماد به نفس ملی بالا و پیشرفتهای شگفت آور و فضای كار و تلاش كشور، و اقدام عملی و غیرشعاری برای ارتقای وحدت ملی و انسجام اسلامی است.

رهبر انقلاب اسلامی سخنان خود را با تشریح شرایط بین المللی جبهه نظام اسلامی و تبیین رفتار جبهه استكبار آغاز كردند و افزودند: امروز بارزترین نكته در رفتار جبهه نظام استكبار، وجود بیماری به نام بیش فعالی است كه آثار آن تحرك و فعالیت بسیار اما بدون تمركز و هدف است.

حضرت آیت الله خامنه ای صدور چندین قطعنامه و اعمال تحریم، جوسازی و تهمت زنی  بر ضد جمهوری اسلامی، تلاش برای فعال نگه داشتن معارضان داخلی، و استفاده از همه وسایل و امكانات ارتباطی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را مصادیق تحرك گسترده جبهه استكبار  بر ضد جبهه نظام اسلامی خواندند و خاطرنشان كردند: تمام این تحركات و فعالیت‌ها كه با سراسیمگی نیز همراه است، نشان از قدرت، تجربه، و آگاهی روزافزون جبهه اسلام بعد از گذشت 30 سال دارد زیرا اگر این جبهه، آسیب پذیر و ضعیف بود، نیازی به این همه طراحی و برنامه ریزی وجود نداشت.

ایشان جایگاه كنونی دنیای غرب در عرصه بین المللی و حتی در كشورهای زیر سلطه خود را،  ضعیف و متزلزل ارزیابی كردند و افزودند: این ضعف روزافزون نتیجه گسترش بیداری اسلامی است كه باعث شده، برخی كشورهای هم پیمان غرب در منطقه برای رهایی از فشار موج اسلامی و بن بستی كه در آن گرفتار شده اند به فكر برخی تجدید نظرها بیفتند كه نتیجه هم نداده است، بنابراین جبهه استكبار در چنین موقعیت و جایگاه متزلزلی قرار دارد.

رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان كردند: صدور قطعنامه ضد ایرانی، موضع گیری بر ضد نظام اسلامی، فتنه سال 88 كه دست دشمنان كاملاً در آن آشكار بود، و اهانت شرم آور و ننگین به قرآن كریم، اقداماتی است كه جبهه استكبار از روی ضعف و استیصال به سراغ انها رفته است و سردمداران استكبار صراحتاً به قدرت جبهه نظام اسلامی اذعان می كنند.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: اگرچه این اقدامات موجب استحكام بیشتر جبهه نظام اسلامی می شود اما نباید باعث غفلت، غرور و خواب آلودگی شود.

ایشان تنها راه گرفتار نشدن در غفلت را، اصلاح دائمی برشمردند و تأكید كردند: پیش نیاز اصلاح جامعه و مردم، اصلاح درون خود است و اگر نخبگان و افراد تأثیرگذار رابطه خود با خداوند را اصلاح كنند، زمینه تأثیرپذیری مردم و جوانان بسیار فراوان است زیرا مردم همواره در مقاطع مختلف به وظیفه خود عمل كرده، و می كنند.

رهبر انقلاب اسلامی تقویت روحیه داخلی را از جمله وظایف مهم برای مسئولان و روحانیون دانستند و با اشاره به طرح مكرر موضوع وحدت در جامعه، خاطرنشان كردند: وحدت فقط به معنای صحبت كردن درباره آن نیست بلكه این وحدت باید به صورت عملی در جامعه محقق شود.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: معنای وحدت این است كه مشتركات را تقویت و در مقابل چشم مردم برجسته كنیم نه اینكه سایه برخی دلخوری های شخصی از برخی افراد بر تمام رفتار انسان حاكم شود و به جای طرح مسائل اصلی و مشتركات، موضوعات فرعی و خلاف مصالح كشور را مطرح كند.

ایشان در همین خصوص لزوم شناسایی طراحی ها و شیوه های دشمن در مقابله با جبهه نظام اسلامی را بسیار مهم دانستند و خاطرنشان كردند: دشمن تمام برنامه ریزی های خود را بر دو محورِ جدا كردن مردم از نظام، و متزلزل كردن اعتقادات دینی مردم بویژه جوانان متمركز كرده است.

رهبر انقلاب اسلامی، مردم را پشتوانه اصلی نظام اسلامی خواندند و افزودند: بر همین اساس‌ دشمن به دنبال بی اعتماد كردن مردم به مسئولان است و تلاش می كند در تبلیغات خود، هر اقدام خوب و مناسب مسئولان را اقدامی ناصحیح و اشتباه و برخلاف مصالح جلوه دهد.

حضرت آیت الله خامنه ای با یادآوری طراحی های مختلف دشمن برای بی اعتماد كردن مردم به كارگزاران نظام در طول سی سال گذشته و سیره امام خمینی(ره) در مقابله با این طراحی ها، خاطرنشان كردند: امام خمینی (ره) در طول ده سال رهبری خود، با وجود برخی اعتراض ها به مسئولان آن زمان، همواره از آنها دفاع و سینه خود را سپر می كردند كه البته این موضع گیری هم به معنای دفاع از تمام جزئیات اقدامات مسئولان نبود ولی امام خمینی (ره) اصرار داشتند كه به اعتماد مردم به مسئولان خدشه ای وارد نشود.

ایشان تأكید كردند: در بیست سال گذشته هم رهبری نظام براساس سیره امام خمینی (ره)، از دولت‌ها حمایت كرده است و باز هم دفاع خواهد كرد.

رهبر انقلاب اسلامی پیشرفتهای به دست آمده را نتیجه تلاش‌های مخلصانه، مؤمنانه و خستگی ناپذیر مسئولان دانستند و افزودند: نباید به خاطر یك عملكرد در گوشه ای، دولت و سایر قوا را در چشم مردم بی اعتبار كرد. مطالبی كه برخی افراد می گویند، خلاف حق است و این همان كاری است كه دشمن به دنبال آن است.

حضرت آیت الله خامنه ای تأكید كردند: باید متوجه بود تا با دشمن همصدا نشویم، جدول او را پر نكنیم و صدای دشمن را در داخل بازتاب ندهیم.

ایشان در تبیین تلاشهایی كه برای فاصله انداختن مردم با اعتقادات دینی و احكام و حدود شرعی می شود، افزودند: باید در مقابل اینگونه طراحی ها و هنجارشكنی های دینی و اخلاقی با تدبیر عمل كرد.

رهبر انقلاب اسلامی، كار و تلاش در مسائل اعتقادی و دینی را وظیفه همه مسئولان از جمله دولت دانستند و تأكید كردند: البته در این بخش، وظیفه روحانیت، حوزه های علمیه و نخبگان حوزه و دانشگاه بیش از دیگران است.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: كار عملیاتی و محتوایی برای تقویت اعتقادات دینی مردم و مقابله با اقدامات سازمان یافته دشمنان، به عهده زبدگان حوزه و دانشگاه است و امروز جای خالی مجموعه وزین علمی و دینی كه هدایت محتوایی را در بخشهای مختلف فرهنگی به عهده داشته باشد، كاملاً مشهود است.

ایشان دستگاههای فرهنگی و هنری را قالب و چارچوب خواندند و خاطرنشان كردند: محتوای این قالبها باید در كمیته های مختلف فكری كه در دانشگاه و حوزه تشكیل می شود، تهیه شود تا زمینه محتوایی ساخت یك اثر هنری فاخر دینی بوجود آید زیرا در غیر این صورت، قالبها از محتواهای صحیح خالی خواهند شد و برخی اشكالاتِ تولیداتِ دستگاههای فرهنگی و هنری نیز به همین دلیل است.

رهبر انقلاب اسلامی در بخش دوم سخنان خود به تبیین شرایط داخلی نظام جمهوری اسلامی پرداختند و به موضوع ایستادگی مردم بر ارزشها و اصول اسلامی و انقلابی اشاره كردند و افزودند: در طول سی سال گذشته اقدامات و حملات ساختار شكنانه زیادی برای مقابله با هویت و روح اسلامی و انقلابی نظام انجام شده تا مردم نسبت به اصل انقلاب مسئله دار شوند ولی به لطف خداوند این تلاشها به نتیجه نرسیده است.

حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان كردند: با وجود همه این تلاشها، مردم، و مسئولان مؤمنی كه در میان مجموعه عظیم مردم بودند، ایستادند و انقلاب به پیش رفت.

ایشان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته را نمونه ای از ایستادگی مردم بر اصول و ارزشهای انقلاب برشمردند و افزودند: مردم در این انتخابات به شعارها و صحبتهایی كه رنگ و بوی غیردینی و غیراسلامی داشت، دل نبستند و به شعارها و برنامه هایی رأی دادند كه رنگ و بوی اسلامی و عدالت اجتماعی و ضدتجمل گرایی داشت.

رهبر انقلاب اسلامی تأكید كردند: اظهار علاقه و احترام مردم به ما مسئولان، به دلیل علاقه آنها به اسلام است و اگر لحظه ای از مسیر اسلام و انقلاب جدا شویم، مردم قطعاً از ما اعلام انزجار خواهند كرد.

حضرت آیت الله خامنه ای تأكید كردند: امروز شعارهای انقلاب اسلامی زنده است و سخنان و اندیشه های امام خمینی (ره) سكه رایج است، به گونه ای كه حتی كسانی كه قبلاً به مخالفت با امام تظاهر می كردند و صراحتاً از دفن انقلاب می گفتند، امروز برای جلب نظر مردم، سخنان امام را تكرار می كنند و دم از انقلاب می زنند.

ایشان فتنه سال 88 را نمونه دیگری از ایستادگی مردم بر اصول و ارزشهای اسلام و انقلاب خواندند و افزودند: در آن فتنه حتی كسانی كه به فردی غیر از فرد منتخب رأی داده بودند، بعد از افتادن نقاب از چهره فتنه گران، آنها هم بر سر اصول و ارزش‌ها ایستادند و دیدیم كه در 9 دی و 22 بهمن همه به خیابان‌ها آمدند و مشخص شد كه فتنه گران، اقلیتی معدود هستند.

رهبر انقلاب اسلامی در جمع بندی این بخش از سخنان خود خاطرنشان كردند: امروز روش مقبول در كشور، روش و راه امام خمینی (ره) و ارزشهای اسلام و انقلاب است و این دستاورد بسیار بزرگی است.

حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه تبیین شرایط داخلی، به پیشرفتهای شگفت آور علمی، فناوری وصنعتی اشاره كردند و افزودند: پشت صحنه این پیشرفتها از اعلام رسانه ای آنها، بسیار افتخارآمیزتر و غرورانگیزتر است زیرا این پیشرفتها نتیجه بیدار شدن روحیه خودباوری ملی در دانشمندان جوان كشور است.

ایشان با یادآوری مجدد دیدارهای متعدد خود با قشرهای مختلف دانشگاهی، دانشجویی، كارآفرین و مسئولان در ماه مبارك رمضان، تبلور روحیه اعتماد به نفس ملی را مهمترین ویژگی این دیدارها برشمردند و خاطرنشان كردند: روحیه خودباوری دستاورد بزرگی است كه باید آن را حفظ و تقویت كرد.

رهبر انقلاب اسلامی با تأكید بر اینكه، این روحیه خودباوری همان روحیه ای است كه امام خمینی (ره) به دنبال زنده كردن آن در مردم و جوانان بودند، افزودند: این مسائل، نكات بسیار شیرین و افتخارآمیزی است و كسانی كه دائماً از تلخی ها و ضعف ها می گویند، باید این مسائل را هم ببینند.

حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان كردند: موضوع اصلی، موتور پیش برنده كشور است كه  به لطف خداوند، حركت كشور، حركتی رو به جلو و همراه با امید و جهت و هدف صحیح است.

ایشان افزودند: امروز كشور، صحنه كار، تلاش و سازندگی است و كارهای مهمی نیز انجام گرفته كه این موضوع، بسیار ارزشمند است.

حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان كردند: نتیجه فشارهای دشمن و شرایط سخت در سه دهه گذشته، مقاوم تر شدن مردم و مسئولان بوده و دور جدید فشارها نیز قطعاً نتیجه ای جز مقاوم تر شدن مردم نخواهد داشت.

ایشان این فشارها را محكوم به شكست دانستند و تأكید كردند: علاوه بر وعده الهی مبنی بر یاری و نصرت، یاری كنندگان دین خدا، تجربه مقاطع مختلف انقلاب نیز نشان می دهد، این فشارها با ایستادگی مردم، به شكست خواهد انجامید.

رهبر انقلاب اسلامی با تأكید بر اینكه، اكنون جنگ، جنگ اراده ها و عزم ها است، خاطرنشان كردند: اگر قرار بود نظام اسلامی شكست بخورد، در همان دهه اول كه توانایی و تجربه كشور كمتر از امروز بود، این اتفاق می افتاد اما اكنون قدرت و تجربه انقلاب و كشور بسیار افزون تر از سالهای اول انقلاب است.

حضرت آیت الله خامنه ای روحیه مردم را نیز نسبت به دهه اول انقلاب پرشورتر ارزیابی كردند و افزودند: ایمان و همت نسل جوان كنونی اگر بیشتر از نسل اول انقلاب نباشد، كمتر از آن نسل نیست.

ایشان حضور مردم در صحنه را عامل اصلی پیروزی انقلاب و موفقیتهای نظام در سی سال گذشته دانستند و تأكید كردند: علت حضور مردم در صحنه، وجود امید بوده است بنابراین باید این امید را در مردم زنده نگه داشت و از هرگونه سخن و اقدامی كه باعث بدبینی و بی اعتمادی مردم شود، پرهیز كرد.

رهبر انقلاب اسلامی شناخت مسائل اصلی و فرعی را یكی دیگر از نكات مهم در عرصه داخلی دانستند و خاطرنشان كردند: باید با شناخت صحیح مسائل اصلی، موضوعات فرعی را تبدیل به مسائل اصلی نكرد البته این به معنای طرح نشدن مسائل فرعی نیست بلكه این موضوعات نباید تبدیل به مسائل اصلی، و ملاك مخالفت و موافقت شوند.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: ملاك، پایبندی بر صراط حق، اسلام، مبانی انقلاب، اهداف امام خمینی(ره)، و مقابله با مستكبران است.

ایشان در بخش دیگری از سخنان خود با تأكید بر اینكه اهمیت مسئله فرهنگ بیشتر از مسائل اقتصادی و سیاسی است، خاطرنشان كردند: اگر فرهنگ یك ملت كه عبارت از درك، برداشت، اعتقادات، باورها و روحیات انسانها در زندگی است، فرهنگ صحیحی باشد، قطعاً در رفتار و عملكرد جامعه متجلی خواهد شد.

رهبر انقلاب اسلامی در بیان مصادیق مسائل فرهنگی افزودند: مسئولیت پذیری، ایثارگری، وجدان كاری، انضباط، تعاون اجتماعی، سازگاری اجتماعی، پرهیز از اسراف، اصلاح الگوی مصرف، روحیه قناعت، استحكام در تولید داخلی، درستكاری، زنده نگه داشتن اندیشه های امام خمینی (ره) و ارزشهای انقلاب اسلامی، تقویت روحیه انسجام اسلامی، عفاف و حجاب، و ساده زیستی از جمله مصادیق موضوعات فرهنگی هستند كه رسانه ها در این خصوص نقش مهمی دارند.

حضرت آیت الله خامنه ای تأكید كردند: البته وظیفه محتوا و مضمون در مسائل فرهنگی به عهده روحانیت و حوزه های علمیه است.

در ابتدای این دیدار آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان با اشاره به نشست دو روزه مجلس خبرگان و موضوعات مطرح شده، این اجلاس را بسیار خوب و موفق ارزیابی كرد.

آیت الله یزدی نایب رئیس اول مجلس خبرگان نیز در این دیدار گزارش مبسوطی از مباحث مطرح شده در اجلاس خبرگان ارائه كرد.


Foot Complaints
سه شنبه 17 مرداد 1396 03:21 ب.ظ
Hello! I know this is kind of off topic but I was wondering which
blog platform are you using for this website? I'm getting
tired of Wordpress because I've had problems with hackers
and I'm looking at alternatives for another platform.

I would be great if you could point me in the direction of a
good platform.
How do you get taller?
یکشنبه 15 مرداد 1396 11:55 ب.ظ
Heya i'm for the primary time here. I came across this board and I to
find It truly helpful & it helped me out a lot. I am hoping to give something back and help others like you helped me.
BHW
سه شنبه 29 فروردین 1396 10:39 ب.ظ
I am sure this article has touched all the internet viewers, its really really good post on building up new blog.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر