اخبار روز http://akhbarrozdonya.mihanblog.com 2020-04-07T22:31:17+01:00 text/html 2011-03-09T04:42:18+01:00 akhbarrozdonya.mihanblog.com مینا نوروزی دانشگاه http://akhbarrozdonya.mihanblog.com/post/308 <P align=right><STRONG><FONT size=5>دانشگاهی كه فارغ التحصیل بیكار ندارد</FONT></STRONG></P> text/html 2011-03-09T04:39:40+01:00 akhbarrozdonya.mihanblog.com مینا نوروزی خولیه ولاسكو http://akhbarrozdonya.mihanblog.com/post/307 <TABLE id=NewsWithImage1 cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD colSpan=2> <DIV class=Titr1><A href="http://www.rajanews.com/detail.asp?id=81360"></A></DIV> <DIV class=Titr2 style="MARGIN-TOP: -5px"><A href="http://www.rajanews.com/detail.asp?id=81360">خولیه ولاسکو، مورینیوی والیبال دنیا / سرشناس‌ترین مربی جهان سرمربی والیبال ایران شد</A> </DIV></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top width=80><IMG style="BORDER-RIGHT: #808080 2px solid; BORDER-TOP: #808080 2px solid; BORDER-LEFT: #808080 2px solid; BORDER-BOTTOM: #808080 2px solid" src="http://www.rajanews.com/Files_Upload/21658.jpg" width=80 align=right> </TD> <TD vAlign=top> <DIV class=Lead>برای نخستین بار یکی از سرشناس‌ترین مربیان جهان به تهران آمده تا نقطه عطفی جدید در والیبال ایران رقم بخورد.«خولیو ولاسکو» به همان اندازه که مورینیو در دنیای فوتبال شهرت دارد در دنیای والیبال شناخته شده است. </DIV></TD></TR></TBODY></TABLE> text/html 2011-03-09T04:35:14+01:00 akhbarrozdonya.mihanblog.com مینا نوروزی تاكید رهبر انقلاب http://akhbarrozdonya.mihanblog.com/post/306 <TABLE id=NewsWithImage1 cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD colSpan=2> <DIV class=Titr1><A href="http://www.rajanews.com/detail.asp?id=81351"></A></DIV> <DIV class=Titr2 style="MARGIN-TOP: -5px"><A href="http://www.rajanews.com/detail.asp?id=81351">تأكید رهبرانقلاب بر همكاری بیشتر مسئولان‌شهری با قوه‌قضاییه برای مقابله با زمین‌خواری</A> </DIV></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top width=80><IMG style="BORDER-RIGHT: #808080 2px solid; BORDER-TOP: #808080 2px solid; BORDER-LEFT: #808080 2px solid; BORDER-BOTTOM: #808080 2px solid" src="http://www.rajanews.com/Files_Upload/21663.jpg" width=80 align=right> </TD> <TD vAlign=top> <DIV class=Lead>رهبر انقلاب اسلامی با توصیه مؤكد به دولت و مجلس برای در اولویت قرار دادن مسائل محیط زیست و حفظ منابع طبیعی در برنامه ریزیها، از طرح باغ شهرها اظهار نگرانی جدی كردند و افزودند: این موضوع كه اخیراً مطرح شده است، زمینه را برای ورود افراد سوءاستفاده كننده و تخریب جنگل ها و منابع طبیعی فراهم خواهد كرد. </DIV></TD></TR></TBODY></TABLE> text/html 2011-03-04T05:44:37+01:00 akhbarrozdonya.mihanblog.com مینا نوروزی تعبیر http://akhbarrozdonya.mihanblog.com/post/305 <A href="http://www.rajanews.com/detail.asp?lang_id=&amp;id=80796"><IMG style="MARGIN-BOTTOM: 6px" src="http://www.rajanews.com/Files_Upload/21287.jpg" width=370 border=0> </A><BR> <DIV class=Titr2 style="MARGIN-TOP: -5px"><A class=FNews href="http://www.rajanews.com/detail.asp?lang_id=&amp;id=80796">تعبیر رهبر انقلاب از وزارت‌اطلاعات به پایگاه عظیم جهاد در عرصه‌ جنگ اطلاعاتی دنیای امروز در بازدید شش‌ساعته </A></DIV> text/html 2011-03-04T05:37:51+01:00 akhbarrozdonya.mihanblog.com مینا نوروزی دست و پا زدن http://akhbarrozdonya.mihanblog.com/post/304 <TABLE id=NewsWithImage1 cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD colSpan=2> <DIV class=Titr1><A href="http://www.rajanews.com/detail.asp?id=80794"></A></DIV> <DIV class=Titr2 style="MARGIN-TOP: -5px"><A href="http://www.rajanews.com/detail.asp?id=80794">دست و پا زدن یک مجرم امنیتی در نقش وکیل مدافع خاندان هاشمی</A> </DIV></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top width=80><IMG style="BORDER-RIGHT: #808080 2px solid; BORDER-TOP: #808080 2px solid; BORDER-LEFT: #808080 2px solid; BORDER-BOTTOM: #808080 2px solid" src="http://www.rajanews.com/Files_Upload/21285.jpg" width=80 align=right> </TD> <TD vAlign=top> <DIV class=Lead>وظیفه سازمانی! گرداننده این سایت ایجاب می‌کند که در نقش وکیل مدافع خانم فائزه شکوائیه بنویسد و برای تحریک خواننده، مخاطب و اثبات انجام وظیفه به مافوق سازمانی! از به میان کشیدن ارزش‌هایی مانند قسم دادن دادستان جانباز تهران نیز که از لحاظ رسانه‌ای کاملا غیرحرفه‌ای است، ابایی ندارد. </DIV></TD></TR></TBODY></TABLE> text/html 2011-02-26T15:40:54+01:00 akhbarrozdonya.mihanblog.com مینا نوروزی آمریكا http://akhbarrozdonya.mihanblog.com/post/303 <TABLE id=NewsWithImage1 cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD colSpan=2> <DIV class=Titr1><A href="http://www.rajanews.com/detail.asp?id=80189">امریکا : تغییر در بحرین را نمی توانیم بپذیریم</A> </DIV> <DIV class=Titr2 style="MARGIN-TOP: -5px"><A href="http://www.rajanews.com/detail.asp?id=80189">قیام شیعیان بحرین و نگرانی امریکا از وضعیت مهمترین پایگاه نظامی خود در خلیج فارس </A></DIV></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top width=80><IMG style="BORDER-RIGHT: #808080 2px solid; BORDER-TOP: #808080 2px solid; BORDER-LEFT: #808080 2px solid; BORDER-BOTTOM: #808080 2px solid" src="http://www.rajanews.com/Files_Upload/20877.jpg" width=80 align=right> </TD> <TD vAlign=top> <DIV class=Lead>حضور ناوگان پنجم دریایی امریکا در بحرین که به بهانه جنگ خلیج فارس در این منطقه به وقوع پیوست، موجی از نگرانی جدی را در مورد مطالبات اسلام خواهان بحرینی در مقابل سران کاخ سفید گذاشته است. </DIV></TD></TR></TBODY></TABLE> text/html 2011-02-26T15:21:04+01:00 akhbarrozdonya.mihanblog.com مینا نوروزی تغییر http://akhbarrozdonya.mihanblog.com/post/302 <TABLE id=NewsWithImage1 cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD colSpan=2> <DIV class=Titr1><A href="http://www.rajanews.com/detail.asp?id=80163"></A></DIV> <DIV class=Titr2 style="MARGIN-TOP: -5px"><A href="http://www.rajanews.com/detail.asp?id=80163">تغییر جزیی گزارش آمانو پس از پنج بار رونویسی/ تأیید 3600كیلوگرم سوخت 3،5درصد و 44كیلوگرم 20درصد</A> </DIV></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top width=80><IMG style="BORDER-RIGHT: #808080 2px solid; BORDER-TOP: #808080 2px solid; BORDER-LEFT: #808080 2px solid; BORDER-BOTTOM: #808080 2px solid" src="http://www.rajanews.com/Files_Upload/20866.jpg" width=80 align=right> </TD> <TD vAlign=top> <DIV class=Lead>آمانو در گزارش جدید خود اذعان می‌كند كه ایران بیش از پنج هزار سانتریفیوژ فعال دارد ونیز در حال فعال كردن واحدهای جدید است، همچنین بیش از 43 كیلوگرم سوخت 20 درصد تولید كرده و همچنین میزان اورانیوم كم‌غنی‌شده ایران نیز به بیش از 3600 كیلوگرم رسیده است. </DIV></TD></TR></TBODY></TABLE> text/html 2011-02-05T07:55:58+01:00 akhbarrozdonya.mihanblog.com مینا نوروزی وحید یامین پور http://akhbarrozdonya.mihanblog.com/post/301 <IMG src="http://www.rajanews.com/Files_Upload/16966.jpg" width=50 align=right><A href="http://www.rajanews.com/detail.asp?id=77161"><FONT size=5>آیا جریان سبز یك جنبش جنسی بود؟ </FONT></A> <DIV class=Lead><FONT size=5>وحید یامین‌پور</FONT> </DIV> text/html 2011-02-05T07:51:51+01:00 akhbarrozdonya.mihanblog.com مینا نوروزی فتنه خاتمی http://akhbarrozdonya.mihanblog.com/post/300 <A href="http://www.rajanews.com/detail.asp?lang_id=&amp;id=78261"><IMG style="MARGIN-BOTTOM: 6px" src="http://www.rajanews.com/Files_Upload/19709.jpg" width=370 border=0> </A><BR> <DIV class=Titr2 style="MARGIN-TOP: -5px"><A class=FNews href="http://www.rajanews.com/detail.asp?lang_id=&amp;id=78261">فتنه خاتمی شكست خورد، سناریوی جدید مجمع روحانیون برای بازگشت </A></DIV> text/html 2011-02-05T07:50:17+01:00 akhbarrozdonya.mihanblog.com مینا نوروزی فریاد http://akhbarrozdonya.mihanblog.com/post/299 <TABLE id=NewsWithImage1 cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD colSpan=2> <DIV class=Titr1><A href="http://www.rajanews.com/detail.asp?id=78228"></A></DIV> <DIV class=Titr2 style="MARGIN-TOP: -5px"><A href="http://www.rajanews.com/detail.asp?id=78228">فریاد "مبارک سرنگون باد" بیش از دو میلیون مصری در میدان التحریر</A> </DIV></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top width=80><IMG style="BORDER-RIGHT: #808080 2px solid; BORDER-TOP: #808080 2px solid; BORDER-LEFT: #808080 2px solid; BORDER-BOTTOM: #808080 2px solid" src="http://www.rajanews.com/Files_Upload/19705.jpg" width=80 align=right> </TD> <TD vAlign=top> <DIV class=Lead>خیابان های فرعی اطراف میدان التحریر نیزمملوازجمعیت است وخبرنگاران وروزنامه نگاران زیادی درصحنه حضور دارند، ازهمه گروهها واحزاب در این تظاهرات شرکت دارند زنان کودکان وجوانان نیز در این تجمع به چشم می خورند. دولت نیز مردم را تهدید کرده که هرکس به سمت میدان التحریر بیاید مسوولیت عواقب آن بر عهده خودش است. </DIV></TD></TR></TBODY></TABLE> text/html 2011-02-05T07:47:58+01:00 akhbarrozdonya.mihanblog.com مینا نوروزی رهبر معظم انقلاب http://akhbarrozdonya.mihanblog.com/post/298 <TABLE id=NewsWithImage1 cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD colSpan=2> <DIV class=Titr1><A href="http://www.rajanews.com/detail.asp?id=78209">رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های نماز جمعه تهران</A> </DIV> <DIV class=Titr2 style="MARGIN-TOP: -5px"><A href="http://www.rajanews.com/detail.asp?id=78209">سرنوشت محمدرضا پهلوی و بن‌علی در انتظار مبارك/ فتنه88 آخرین نمایشنامه غرب برای از بین بردن روح انقلاب بود</A> </DIV></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top width=80><IMG style="BORDER-RIGHT: #808080 2px solid; BORDER-TOP: #808080 2px solid; BORDER-LEFT: #808080 2px solid; BORDER-BOTTOM: #808080 2px solid" src="http://www.rajanews.com/Files_Upload/19710.jpg" width=80 align=right> </TD> <TD vAlign=top> <DIV class=Lead>مردم مصر در چنین وضعیت و شرایط سخت معیشتی زندگی می‌كنند و آمریكایی‌ها به خاطر نوكری حتی پاداش هم ندادند و امروز نیز به او پاداش نمی‌دهند و هر ساعتی كه به امید خدا مبارك از مصر فرار كند و خارج شود، مطمئناً اولین دروازه‌ای كه به روی او بسته خواهد شد دروازه‌های آمریكا است چرا كه او را راه نمی‌دهند، چه آنكه بن‌علی و محمدرضا را راه ندادند. </DIV></TD></TR></TBODY></TABLE> text/html 2011-02-05T07:40:12+01:00 akhbarrozdonya.mihanblog.com مینا نوروزی چهار شنبه سیاه http://akhbarrozdonya.mihanblog.com/post/297 <TABLE id=NewsWithImage1 cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD colSpan=2> <DIV class=Titr1><A href="http://www.rajanews.com/detail.asp?id=78172"></A></DIV> <DIV class=Titr2 style="MARGIN-TOP: -5px"><A href="http://www.rajanews.com/detail.asp?id=78172">ساعت‌های سرنوشت‌ساز/ چهارشنبه سیاه قاهره رهبران و مردم معترض را برای "جمعه رحیل" مصمم‌تر كرد</A> </DIV></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top width=80><IMG style="BORDER-RIGHT: #808080 2px solid; BORDER-TOP: #808080 2px solid; BORDER-LEFT: #808080 2px solid; BORDER-BOTTOM: #808080 2px solid" src="http://www.rajanews.com/Files_Upload/19703.jpg" width=80 align=right> </TD> <TD vAlign=top> <DIV class=Lead>سردبیر روزنامه القدس العربی چاپ لندن با انتقاد از ادعای دروغین ارتش مصر در حمایت از مردم این کشور نوشت: اسراییل با هدف حفظ توافقنامه کمپ دیوید برای نگهداشتن حسنی مبارک در قدرت از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد کرد. </DIV></TD></TR></TBODY></TABLE> text/html 2011-01-28T10:31:00+01:00 akhbarrozdonya.mihanblog.com مینا نوروزی ابتكار رهبری http://akhbarrozdonya.mihanblog.com/post/296 <A href="http://www.rajanews.com/detail.asp?lang_id=&amp;id=77469"><IMG style="MARGIN-BOTTOM: 6px" src="http://www.rajanews.com/Files_Upload/15666.jpg" width=370 border=0> </A><BR> <DIV class=Titr2 style="MARGIN-TOP: -5px"><A class=FNews href="http://www.rajanews.com/detail.asp?lang_id=&amp;id=77469">ابتکار رهبری در سلب استقلال مجمع برای تصمیم‌گیری‌نهایی در موضوع بانک‌مرکزی و جلوگیری از تغییر قانون اساسی </A></DIV> text/html 2011-01-28T10:26:26+01:00 akhbarrozdonya.mihanblog.com مینا نوروزی نا كامی http://akhbarrozdonya.mihanblog.com/post/295 <TABLE id=NewsWithImage1 cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD colSpan=2> <DIV class=Titr1><A href="http://www.rajanews.com/detail.asp?id=77482">ناکام ماندن سناریوی جشن تولد آقاسلطان؛</A> </DIV> <DIV class=Titr2 style="MARGIN-TOP: -5px"><A href="http://www.rajanews.com/detail.asp?id=77482">خانواده‌شهدا با "شعار مرگ‌بر منافق"کروبی را از بهشت‌زهرا اخراج‌کردند</A> </DIV></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top width=80><IMG style="BORDER-RIGHT: #808080 2px solid; BORDER-TOP: #808080 2px solid; BORDER-LEFT: #808080 2px solid; BORDER-BOTTOM: #808080 2px solid" src="http://www.rajanews.com/Files_Upload/19283.jpg" width=80 align=right> </TD> <TD vAlign=top> <DIV class=Lead>با سرداده شدن شعارهای "مرگ بر منافق" و "مزار شهدا جای منافقین نیست" از سوی مردم، جمعیت معترضان به کروبی بیشتر شد و محافظان کروبی به سرعت او را به سمت خودرویش هدایت کردند که برخی از معترضان به طرف خودرو لنگه کفش پرتاب کردند. </DIV></TD></TR></TBODY></TABLE> text/html 2011-01-28T10:25:13+01:00 akhbarrozdonya.mihanblog.com مینا نوروزی آقای هاشمی http://akhbarrozdonya.mihanblog.com/post/294 <TABLE id=NewsWithImage1 cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD colSpan=2> <DIV class=Titr1><A href="http://www.rajanews.com/detail.asp?id=77435"></A></DIV> <DIV class=Titr2 style="MARGIN-TOP: -5px"><A href="http://www.rajanews.com/detail.asp?id=77435">آقای هاشمی؛‌ اینها اوامر رهبری بود! </A></DIV></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top width=80><IMG style="BORDER-RIGHT: #808080 2px solid; BORDER-TOP: #808080 2px solid; BORDER-LEFT: #808080 2px solid; BORDER-BOTTOM: #808080 2px solid" src="http://www.rajanews.com/Files_Upload/19282.jpg" width=80 align=right> </TD> <TD vAlign=top> <DIV class=Lead>یک سوال جدی از آقای هاشمی که از تبعیت نسبت به مواضع رهبری سخن می‏گوید این است که چرا او اصرار دارد دشمن را امیدوار کند؟ وی از آغاز جریان فتنه تا کنون برای مأیوس کردن دشمن چه کاری انجام داده است؟ آیا مواضع او در راستای مأیوس کردن بوده یا اتفاقا برعکس مصداق همان گناه بزرگ یعنی امیدوار کردن؟ </DIV></TD></TR></TBODY></TABLE>